tec.nicum academy tec.nicum academy Opleidingen en seminaries
tec.nicum consulting tec.nicum consulting Adviesverlening en documentatie
tec.nicum engineering tec.nicum engineering Ontwerp en programmatie
tec.nicum integration tec.nicum integration Installatie en inbedrijfstelling

De problematiek

De functionele veiligheid van machines is een complex thema, waarmee rekening moet worden gehouden in de verschillende sectoren van de machine- en installatiebouw en voor de industriële productie:

  • De eisen van de Machinerichtlijn en haar bijbehorende normen moeten in acht worden genomen bij het realiseren van het mechanische en elektrische gedeelte.
  • De daaruit voortvloeiende specifieke procedés, zoals de risicobeoordeling en de conformiteitsverklaring.
  • Er moet ook rekening gehouden worden met andere richtlijnen (bijv. de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-Richtlijn).
  • Voor het exporteren van machines buiten de Europese Unie gelden er andere eisen op het gebied van machineveiligheid.
  • In functie van het toepassingsgebied van de machine moeten er bovendien ook bijkomende eisen worden nageleefd (explosiebeveiliging, hygiëne, enz.).
  • De gebruiker of de koper van de machine moet de veiligheid tijdens het gebruik van de machine garanderen. Ook hier moeten de inherente regelgevingen worden nageleefd (bijv. de wetgeving met betrekking tot de operationele veiligheid in Duitsland).
  • Voor de integratie van machines in volledige productielijnen gelden er dan weer andere, bijzondere eisen. Idem dito voor de modernisering of de ombouw van bestaande machines.

Het concept: zes pijlers

De experten van tec.nicum adviseren en begeleiden de klanten - via opleidingen, advies ter plaatse, documentatie en planning -, maar zorgen ook voor de nodige concrete bijstand, bijvoorbeeld tijdens de installatie van beschermdeuren en veiligheidssystemen.

Het volledige aanbod van tec.nicum is rond zes activiteitensectoren of onderling combineerbare modulaire pijler gestructureerd:

Alle diensten worden wereldwijd aangeboden - met de nodige betrouwbaarheid, voor alle merken en met de hoogste graad van deskundigheid en bekwaamheid. Dat alles wordt mogelijk gemaakt door een jarenlange praktijkervaring en de samenwerking met normalisatiecomités op nationaal en internationaal vlak.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: