EG-conformiteit/CE-markering

Fabrikanten die hun machines en installaties wereldwijd willen verkopen, moeten de plaatselijk geldende juridische voorschriften naleven met betrekking tot de handel en de kwaliteit, die altijd ook eisen op het gebied van technische veiligheid omvatten. In Europa legt de Machinerichtlijn 2006/42/EG de fundamentele vereisten hiervoor vast. De fabrikant moet de nodige bewijsstukken voorleggen dat zijn machine beantwoordt aan de eisen met betrekking tot de EG-conformiteitsverklaring en - binnen dezelfde context - de CE-markering die binnen de Europese Unie geldt als “Paspoort voor machines en installaties”. 

De Functional Safety Engineers van tec.nicum adviseren en begeleiden machinebouwers gedurende het volledige conformiteitsbeoordelingsproces, niet alleen volgens de Europese Machinerichtlijn, maar ook volgens andere nationale regelgevingen van hun doelmarkten wereldwijd.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: