tec.nicum consulting

Evaluatie van machines (risico-evaluatie)

Beantwoorden alle machine in een productieplant aan alle veiligheidseisen? Worden de normen en andere pertinente bepalingen nageleefd? Bestaan er risico’s die een interventie vereisen? Dringt een eventuele noodzaak om oudere machines te moderniseren zich op met het oog op hun technische veiligheid? Met welke aspecten moet er rekening worden gehouden op het gebied van machineveiligheid in geval van een wijziging van bestaande machines, of wanneer meerdere machines worden samengevoegd tot een nieuw geheel of een nieuwe installatie?

Wij beantwoorden deze en andere vragen in het kader van een evaluatie van de risico’s van bestaande operationele machines. Onze experten onderzoeken deze machines, installaties en productielijnen aan de hand van een prioriteitenlijst of een vooraf vastgelegde checklijst. Hierbij volgen ze de procedure die in de norm ISO 12100:2010 is vastgelegd en die wereldwijd wordt gebruikt als basis voor de respectievelijke nationale normen voor nieuwe machines. Indien er aanpassingen vereist zijn, stellen ze aanbevelingen op met betrekking tot de nemen maatregelen. De resultaten van de controle worden gedocumenteerd.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: