tec.nicum consulting

Explosiebeveiliging

Explosive environments

In diverse industriële gebieden moeten de explosierisico’s worden geïdentificeerd, geëvalueerd en vastgelegd. Dat is niet alleen het geval voor de chemische en de gas- en petroleumindustrie, maar ook voor diverse andere sectoren, zoals de voedings-, de kunststof- en de houtindustrie. Zelfs het stof afkomstig van lichte metalen is ontvlambaar indien het in een bepaalde mengverhouding met de zuurstof in de lucht aanwezig is.

 

De afdeling Explosiebeveiliging van tec.nicum kent de nationale en internationale regelgevingen op het gebied van stof- en gasexplosiebeveiliging (ATEX, NEC/CEC, NEPSI, GOST...). Deze afdeling adviseert zowel de fabrikanten als de gebruikers van onderdelen en machines in het kader van de explosierisico-evaluatie en de classificatie van de EX-zones. Haar activiteiten omvatten ook:

  • De documentatie van maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van de explosiebeveiliging
  • De studie van technische projecten in explosieve omgevingen
  • De validering van toestellen op basis van de geldende eisen.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: