Technische bijstand

We leven in een wereld waarin arbeidsverdeling de boventoon voert en vaak moeten we de hulp van experten inroepen, vooral wanneer we te maken krijgen met gespecialiseerde thema’s op het gebied van mechanische constructie. Dat geldt in het bijzonder voor het complexe domein van de machineveiligheid. Dit is met name onze specialiteit en we delen graag onze knowhow met u.

 

We helpen u, bijvoorbeeld, bij het kiezen van de meest geschikte beschermvoorzieningen. Daarbij houden we niet alleen rekening met de veiligheid, maar ook met andere factoren, zoals de productiviteit en de ergonomie van de machines. We houden u ook op de hoogte van de geldende nationale en internationale juridische voorschriften op het gebied van machineveiligheid en veiligheid op het werk.

 

Onze prestaties worden per uur of per dag gefactureerd en we staan u persoonlijk bij ter plaatse, telefonisch of via e-mail.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: