Technische documentatie

Documentation technique (construction modulaire jusqu’à la recommandation visant à garantir la conformité)

  Het opstellen en afleveren van technische documenten zijn een fundamenteel principe op het gebied van machineveiligheid en veiligheid op het werk. De huidige kwaliteitssystemen berusten op een nimmer aflatende documentatiestroom die een sleutelelement vormt voor de veiligheid van de producten en processen, de preventie van ongevallen en het bepalen van de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in geval van schade.

  Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, stellen de experten van tec.nicum op basis van de ter beschikking gestelde informatie technische documenten op die beantwoorden aan de normen en die aangepast zijn aan de praktijk. Afhankelijk van de afspraken met de klant kunnen deze documenten het volgende bevatten:

 • Controlelijsten op basis van de normen die van toepassing zijn op de producten
 • Risico-evaluaties
 • Evaluatie van de beoogde oplossingen
 • Elektrische schema’s
 • Elektrische metingen
 • Certificaten
 • Ontwerp en validering van de veiligheidsfuncties en -systemen
 • Technische eigenschappen, onderhoudstabellen en -schema’s.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: