Wijzigingen en upgrade van machines (retrofit)

RET – Modification et mises à niveau de machines (rétrofit)

Onze machineveiligheidsspecialisten bieden u niet alleen hun ondersteuning aan tijdens - de technische projectstudie in het kader van een retrofit. Dankzij onze knowhow kunnen wij ook de ombouw- en moderniseringsprojecten van het begin tot het einde uitvoeren: van de planning tot de inbedrijfstelling, oftewel de oplevering van de kant-en-klare normconforme machine.

 

Dit dienstverleningsaanbod omvat de volgende stappen van het proces:

 

  • Analyse van de status-quo van de reeds geïmplementeerde maatregelen
  • Registratie ter plaatse van alle gegevens en gebieden waar we moeten tussenkomen
  • Verzamelen van alle nodige gegevens (mechanische, elektrische, hydraulische, pneumatische...)
  • Opstellen van actielijsten, generische schema’s en tekeningen (CAD/CAM), inclusief hun voorstelling in het kader van een eerste technische vergadering
  • Verbetering en aanpassing van de actielijsten; opstellen van de definitieve plannen en programma’s
  • Ontwerp, bouw en levering van het materiaal, de beschermvoorzieningen, de besturingskasten, de veiligheidscomponenten, de veiligheidshekken, enz.
  • Installatie van de uitrusting en de periferie gevolgd door de inbedrijfstelling en de definitieve oplevering
  • Opleiding van de medewerkers
  • Veiligheidscontroles en oplevering van de volledige installatie
  • Overhandiging van de volledige documentatie van het project.

Bij deze ombouwprojecten houden de specialisten van tec.nicum rekening met de specifieke risico’s en de individuele eisen, bijvoorbeeld op het gebied van de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de installaties, om op die manier de best mogelijke oplossing te creëren, ook vanuit economisch standpunt.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: