Technische controles

TST - Technical testing

 

Volgens de norm ISO 60204-1 is het uitvoeren van testen een verplichtende voorwaarde voor het certificeren van elektrische en elektronische toestellen. In Europa speelt de Machinerichtlijn 2006/42/EG een doorslaggevende rol in deze context. Buiten de Europese grenzen verwijzen andere richtlijnen naar deze wereldwijd geldende norm. De voorgeschreven testen omvatten, onder andere:

  • Controle van het ononderbroken beschermpotentieel
  • Controle van de isolatieweerstand
  • Vermoeiingstest/sterktetest en meting van de restspanning
  • Controle van de diëlektrische sterkte

 

Deze controles, met inbegrip van de documentatie van de resultaten in overeenstemming met de normen, maken deel uit van de engineeringsprestaties die tec.nicum wereldwijd aanbiedt.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: